NATO Powered by Trendolizer

Oružane snage BiH dobile najviše ocjene NATO-a

Trending story found on vijesti.ba
Oružane snage BiH dobile najviše ocjene NATO-a
Najviše ocjene dobila je je Bataljonska grupa lake pješadije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine što znači da je potpuno borbeno spremna p
[Source: vijesti.ba] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments