NATO Powered by Trendolizer

"REGIJA KLJUČNA ZA MIR": Američki senatori traže da NATO rasporedi trupe u BiH ako...

Trending story found on www.zasrebrenicu.ba
"REGIJA KLJUČNA ZA MIR": Američki senatori traže da NATO rasporedi trupe u BiH ako...
Grupa američkih senatora je predložila donošenje zakona kojim bi se osiguralo da NATO rasporedi vojnu misiju u BiH ukoliko Rusija bude blokirala nastavak mandata EUFOR-a u novembru ove godine. Senatori traže da SAD iskoristi svoj utjecaj u NATO-u da ohrabri planiranje i podršku međunarodnih vojnih snaga za održavanje sigurnog i okruženja u Bosni i Hercegovine, […]
[Source: www.zasrebrenicu.ba] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments