NATO Powered by Trendolizer

Den glömda historien bakom svensk neutralitet | Dick Harrison | SvD

Trending story found on www.svd.se
Den glömda historien bakom svensk neutralitet | Dick Harrison | SvD
KRÖNIKA. Sveriges ansökan om medlem­skap i Nato är historiskt. Men förra gången vi ingick i en militär­allians slutade det med nationell katastrof.
[Source: www.svd.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments