NATO Powered by Trendolizer

- Mest alvorlig siden 2. verdenskrig

Trending story found on www.dagbladet.no
- Mest alvorlig siden 2. verdenskrig
Fram til at Sverige og Finland faktisk blir Nato-medlemmer, står Vesten i sin mest alvorlige sikkerhetssituasjonen siden andre verdenskrig. Så blir alt meget bedre, ifølge militære eksperter.
[Source: www.dagbladet.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments