NATO Powered by Trendolizer

Putin rzucił na Ukrainę niemal wszystkie wojska zdolne do walki. Dziennikarze ujawniają

Trending story found on www.tvp.info
Putin rzucił na Ukrainę niemal wszystkie wojska zdolne do walki. Dziennikarze ujawniają
Pozostałe osłaniają granicę z państwami NATO.
[Source: www.tvp.info] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments