NATO Powered by Trendolizer

Rusko: V reakcii na akýkoľvek útok NATO v Európe zasadíme prvý úder v centre velenia. Americký Pentagon, štáb NATO v B

Trending story found on cz24.news
Rusko: V reakcii na akýkoľvek útok NATO v Európe zasadíme prvý úder v centre velenia. Americký Pentagon, štáb NATO v B
RUSKO/USA: Korotčenko varoval pred okamžitým zničením Pentagonu pri pokuse o opakovanie 22. júna. To, čo sa v poslednom čase deje
[Source: cz24.news] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments