NATO Powered by Trendolizer

Peleshi merr pjesë në konferencën për sigurinë: Shqipëria ecën nën platformën “NATO 2030”

Trending story found on youtube.com


Sfidat e sigurisë dhe roli i Shqipërisë si faktor orientues në Ballkanin Perëndimor ishin tema e konferencës shkencore, organizuar nga Akademia e Forcave të Armatosura dhe Instituti i Kërkimeve Shkencore Ushtarake. I pranishëm në këtë konferencë ishte edhe ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, i cili teksa vuri në dukje kërcënimet dhe rreziqet që i kanosen të gjitha shteteve, theksoi se në situatën e sotme kërkohet një përgjigje e përbashkët. “Bota sot po përjeton një situatë komplekse të mbushur me sfida, kërcënime e rreziqe, të cilat kanë impakt mbi të gjithë shtetet dhe natyrisht kërkojnë një përgjigje të përbashkët. Në këtë...
[Source: youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments