NATO Powered by Trendolizer

DÜNYA ƏRDOĞANIN ZƏİF YERİNİ TAPDI

Trending story found on youtube.com


Türkiyə son 15 ildə türk dünyasının favoriti, bütün türklərin istinad, türk dövlətlərinin güvənc yeri halına gəlib. İndi artıq türklərin ətrafında birləşəcək GÜC var; Türkiyə NATO-nun, ABŞ və Qərbin göstəriş və qərarlarını qeyd-şərtsiz icra etməkdən çıxıb, öz milli maraqları üçün müttəfiqlərinə belə güzəştə getməyən dövlət halına gəlib; Türkiyə 10 il əvvəldən artıq regional gücə çevrilmişdi, indi isə dünya gücü olmağı hədəfləyir; Türkiyə milli müdafiə sənayesində misilsiz uğurlar əldə edib, artıq ən yeni müharibə silahları üçün Ankaraya üz tutulur... Türkiyənin güclənməsi islam və türk dünyasında ciddi proseslərin başlanmasına səbəb olur; artıq Türkiyə öz sərhədləri içinə qovulan və başı PKK terrorçuları ilə mübarizəyə...
[Source: youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments