NATO Powered by Trendolizer

Ikke greit, Jens!

Trending story found on www.vg.no
Ikke greit, Jens!
Det har vakt stor oppmerksomhet i NATO at Norge vil delta som observatør på statspartsmøtene til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Støre-regjeringen fortjener støtte for dette. At NATOs generalsekretær forsøker å skape et inntrykk av at dette betyr å støtte opp om ensidig nedrustning, er ikke greit. For det er ikke sant.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments