NATO Powered by Trendolizer

Stejt department o tenzijama na KiM: Angažovaćemo se

Trending story found on rs-lat.sputniknews.com
Stejt department o tenzijama na KiM: Angažovaćemo se
SAD će u saradnji sa EU, NATO i Vladom Srbije i Prištinom pokušati da preduzme neodložne korake kako bi se zaustavila eskalacija tenzija (na Severu Kosova i Metohije), omogućio dalji napredak dijaloga pod okriljem EU i sprečio negativan...
[Source: rs-lat.sputniknews.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments