NATO Powered by Trendolizer

Moskva: NATO i EU da ubede Prištinu da se povuče sa severa Kosova

Trending story found on rs-lat.sputniknews.com
Moskva: NATO i EU da ubede Prištinu da se povuče sa severa Kosova
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je NATO i EU da ubede Prištinu da povuče svoje specijalne snage sa severa Kosova.
[Source: rs-lat.sputniknews.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments