NATO Powered by Trendolizer

Janković: Dok je NATO na Kosovu, sukoba neće biti

Trending story found on rs.n1info.com
Janković: Dok je NATO na Kosovu, sukoba neće biti
Bivši ambasador Vladeta Janković izjavio je da do nekog težeg oružanog obračuna ne može doći sve dok je NATO na Kosovu, čak i ako se uzme u obzir mogućnost nepredviđenog i nekontrolisanog pojedinačnog incidenta.
[Source: rs.n1info.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments