NATO Powered by Trendolizer

Norge provoserer Russland

Trending story found on www.dagensperspektiv.no
Norge provoserer Russland
Når vi ivrer for boikott, ruster opp som NATO ber om og åpner dørene for amerikanske baser og økt personell, øker vi spenningen i forholdet til Russland og faren for at vi kan bli del av en konflikt.
[Source: www.dagensperspektiv.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments