NATO Powered by Trendolizer

Nestaće CIA ali neće Vaseljenska patrijaršija: Zašto je glavna NATO meta – Srpska crkva /video/

Trending story found on rs-lat.sputniknews.com
Nestaće CIA ali neće Vaseljenska patrijaršija: Zašto je glavna NATO meta – Srpska crkva /video/
Logično je što generali NATO, koji se obučavaju u hibridnim ratovima kako da rasturaju društva na koja nasrću, kažu da im je Srpska pravoslavna crkva (SPC) najveći...
[Source: rs-lat.sputniknews.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments