NATO Powered by Trendolizer

Motstand mot atomubåter: – Kjenner på frykt

Trending story found on www.vg.no
Motstand mot atomubåter: – Kjenner på frykt
TROMSØ (VG) Flere innbyggere i Tromsø er svært kritisk til mottak av atomdrevne Nato-ubåter, og mener det har vært dårlig involvering og informasjon i saken. – Beklagelig, hvis det er inntrykket, sier Bakke-Jensen.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments