NATO Powered by Trendolizer

Krigen har kostet Norge over ti mrd. kroner og ti liv. Nå frykter afghanske kvinner for fremtiden etter tilbaketrekningen.

Trending story found on www.aftenposten.no
Krigen har kostet Norge over ti mrd. kroner og ti liv. Nå frykter afghanske kvinner for fremtiden etter tilbaketrekningen.
USA og Nato startet tilbaketrekningen av soldatene 1. mai og skal være ute 11. september, men kvinnene i Afghanistan frykter for fremtiden.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments