NATO Powered by Trendolizer

13-åring stilte forsvarsministeren til veggs under folkemøtet

Trending story found on www.itromso.no
13-åring stilte forsvarsministeren til veggs under folkemøtet
Flere innbyggere i Tromsø er svært kritisk til mottak av atomdrevne Nato-ubåter, og mener det har vært dårlig involvering og informasjon i saken. – Beklagelig, hvis det er inntrykket, sier Bakke-Jensen.
[Source: www.itromso.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments