NATO Powered by Trendolizer

Presun Bieloruskej armády na hranice s NATO

Trending story found on youtube.com


Vojenská kolóna v Grodne,smer hranica s Poľskom a Litvou. Okrem toho Bieloruská armáda presúva vojská aj na južnú hranicu s Ukrajinou.
[Source: youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments