NATO Powered by Trendolizer

Her sporer norske F-16 opp en russisk ubåt langs norskekysten

Trending story found on www.tv2.no
Her sporer norske F-16 opp en russisk ubåt langs norskekysten
Norge har utført flere beredskapsoppdrag for NATO i år enn hele 2019.
[Source: www.tv2.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments