NATO Powered by Trendolizer

"Odmah i bez odlaganja liderima SNSD, SDA i HDZ kao i liderima koalicionih stranaka zabraniti ulazak na teritoriju EU"

Trending story found on ba.n1info.com
"Odmah i bez odlaganja liderima SNSD, SDA i HDZ kao i liderima koalicionih stranaka zabraniti ulazak na teritoriju EU"
Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP BiH, naveo je danas da "SNSD, SDA, HDZ i ostali koalicioni partneri već skoro dvije godine drže Bosnu i Hercegovinu u kolapsu te svesno blokiraju usvajanje budžeta BiH, održavanje lokalnih izbora, put BiH ka EU i NATO".
[Source: ba.n1info.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments