NATO Powered by Trendolizer

Carl Norberg 2020-07-31 - "Gapa, blunda och tugga allt vi lägger i era munnar."

Trending story found on www.youtube.com


Fredagsmyset börjar med ett citat kring Nürnbergrättegången 1946. Det var hårda tider och svält, men svenskarna bara "gapar, blundar och tuggar, tuggar och tuggar." Media vill precis samma sak idag, likt Statens Informationsstyrelse SIS på den tiden. Gapa, blunda och tugga allt vi lägger i era munnar, svenska befolkningen. Till exempel att Ryssen kommer i form av granbarkborren! Även om det råkade vara SCA:s skog och de som importerade problemet. Men det är Rysslands fel! Media börjar ändå öppna lite för tvång på reformer inom rättssystemet. Det blev inget skadestånd eller ansvar i Kevin-fallet, liknande rättsskandalen Tomas Quick. Göran Lambertz...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments