NATO Powered by Trendolizer

BBC News Afaan Oromoo | Ruusiyaan himannaa tibbana looltoota Ameerikaa kan NATO Afgaanistaan...

Trending story found on www.facebook.com
BBC News Afaan Oromoo | Ruusiyaan himannaa tibbana looltoota Ameerikaa kan NATO Afgaanistaan...
Ruusiyaan himannaa tibbana looltoota Ameerikaa kan NATO Afgaanistaan keessa jiran hidhattoota Taaliibaaniif maallaqa kaffaluun ajjeesifte jedhamu maqa balleessii bu'uura hin qabneedha jechuun waakkatte. -\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Aanga'oonni maqaansaanii hin eeramne Niiw Yoork Taayimsiitti akka himaniitti, kutaan basaasaa Raashiyaa namoota humna gamtaa waraanaa hoogganan balleessuuf kaayyoo qabaachuu isaa gareen nageenya Ameerikaa hubachuu himeera.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments