NATO Powered by Trendolizer

Stoltenbergs plan i Midtøsten: NATO kan bli spydspiss i kampen mot terror

Trending story found on www.vg.no
Stoltenbergs plan i Midtøsten: NATO kan bli spydspiss i kampen mot terror
CATANIA, SICILIA (VG) USAs president har bedt NATO ta et større ansvar i Midtøsten. For første gang snakker generalsekretær Jens Stoltenberg om hva han mener NATO kan bidra med.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments