NATO Powered by Trendolizer

Mogući veliki uspjeh radikalnih slovačkih etno-nacionalista na izborima izazvao histeriju - Tribun

Trending story found on tribun.hr
Mogući veliki uspjeh radikalnih slovačkih etno-nacionalista na izborima izazvao histeriju - Tribun
Jer „neo-nacizmom“ se smatra: napuštanje EU, NATO-a, obračun s romskim parazitiranjem, reduciranje saborskih zastupnika, smanjenje zastupničkih plaća, edukacija mladih na tradicionalan način, povratak održive poljoprivrede i ekonomije, očuvanje suvereniteta i definicija braka kao zajednice muškarca i žene. Radikalna nacionalistička slovačka stranka Kotleba – Narodna stranka naše Slovačke (Kotlebovci-LSNS) izazvala je histeriju u pojedinim medijima zbog …
[Source: tribun.hr] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments