NATO Powered by Trendolizer

MILO U PANICI: POZVAO STRANU VOJSKU DA POKORI NAROD! EVO ŠTA SE DEŠAVA.. | srpskidnevnik.com

Trending story found on srpskidnevnik.com
MILO U PANICI: POZVAO STRANU VOJSKU DA POKORI NAROD! EVO ŠTA SE DEŠAVA.. | srpskidnevnik.com
Predsedavajući vojnog komiteta NATO maršal Stjuart Pič kazao je da se Alijansa direktno suočava sa nastojanjima ruskih hibridnih napada.
[Source: srpskidnevnik.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments