NATO Powered by Trendolizer

Marković: NATO osnažio CG kao sigurnu destinaciju za priliv stranih investicija

Trending story found on www.vijesti.me
Marković: NATO osnažio CG kao sigurnu destinaciju za priliv stranih investicija
Predsjednik Savjeta stranih investitora Kristof Soen najavio je investicije u naredne dvije godine u iznosi od 500 miliona na godišnjem nivou
[Source: www.vijesti.me] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments