NATO Powered by Trendolizer

Stoltenberg ber Tyrkia være tilbakeholdne

Trending story found on www.vg.no
Stoltenberg ber Tyrkia være tilbakeholdne
NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at NATO har forståelse for Tyrkias sikkerhets-utfordringer fra syrisk side av grensen, men ber landet handle med tilbakeholdenhet og begrense menneskelig lidelse.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments