NATO Powered by Trendolizer

Si stopp, Søreide!

Trending story found on xn--rdt-0na.no
Si stopp, Søreide!
Den norske regjeringen må kreve at NATO-landet Tyrkia stanser invasjonen og trekker alle tyrkiske styrker ut av Syria, skriver Marie Sørhaug i Klassekampen.
[Source: xn--rdt-0na.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments