NATO Powered by Trendolizer

Rødt | Kurderne har vært spydspissen i kampen mot IS....

Trending story found on www.facebook.com
Rødt | Kurderne har vært spydspissen i kampen mot IS....
Kurderne har vært spydspissen i kampen mot IS. Den norske regjeringa må kreve at NATO-landet Tyrkia stanser invasjonen og trekker alle tyrkiske styrker...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments