NATO Powered by Trendolizer

Rødt | Den norske regjeringen må kreve at NATO-landet Tyrkia...

Trending story found on www.facebook.com
Rødt | Den norske regjeringen må kreve at NATO-landet Tyrkia...
Den norske regjeringen må kreve at NATO-landet Tyrkia stanser invasjonen og trekker alle tyrkiske styrker ut av Syria, skriver Marie Sørhaug i Klassekampen.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments