NATO Powered by Trendolizer

Pročitajte sadržaj Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO-u

Trending story found on www.oslobodjenje.ba
Pročitajte sadržaj Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO-u
Proces približavanja BiH prema NATO formalno je započeo u decembru 2006. godine potpisivanjem Okvirnog dokumenta čime je BiH pristupila Partnerstvu za mir i od tada poduzima mjere za postizanje NAT...
[Source: www.oslobodjenje.ba] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments