NATO Powered by Trendolizer

KAPA UPDATE - JULY 8, 2019 GOODNEWS KAPAmilya BALIK Operasyon na!

Trending story found on www.youtube.com


Goodnews KAPAmilya sabi ng ating founder na si Pastor Joel Apolinario na hindi pa matatapos ang buwan nato maibabalik na ang KAPA. kaya mga KAPAmilya kunting tiis na lang.
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments