NATO Powered by Trendolizer

Svekket forsvarsevne

Trending story found on www.vg.no
Innspill til langtidsplan for forsvaret som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) presenterte fredag, understreker alvoret og nødvendigheten av at Norge møter toprosent-målet til NATO så snart som mulig.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments