NATO Powered by Trendolizer

Stoltenberg kan se fram til en lukrativ, skattefri NATO-sluttpakke

Trending story found on nettavisen.no
Stoltenberg kan se fram til en lukrativ, skattefri NATO-sluttpakke
Jens Stoltenberg får en anstendig etterlønn og pensjon når han en gang fratrer stillingen som NATO-sjef.
[Source: nettavisen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments