NATO Powered by Trendolizer

Slik ble Norge jammet under NATO-øvelsen

Trending story found on www.tv2.no
Slik ble Norge jammet under NATO-øvelsen
Sivile fly mistet GPS-signal: - Jammingen representerer en trussel for sivil aktivitet i fredstid, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde.
[Source: www.tv2.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments