NATO Powered by Trendolizer

Mens NATO øvet: Tett på Norge viste Russland frem noen av sine nyeste våpen

Trending story found on www.aftenposten.no
Mens NATO øvet: Tett på Norge viste Russland frem noen av sine nyeste våpen
Russland tok massive grep parallelt med NATOs store øvelse i Norge i høst. Målet var ifølge E-tjenesten å forvirre, forstyrre og skape usikkerhet.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments