NATO Powered by Trendolizer

Økende NATO-tvil om forsvaret i Nord-Norge

Trending story found on nordnorskdebatt.no
Økende NATO-tvil om forsvaret i Nord-Norge
Dessverre er det nok mer partipolitiske hensyn enn omtanke for forsvaret i Nord-Norge som får Høyres forsvarspolitiske talsperson, stortingsrepresentant Hårek Elvenes, til å gå løs på Senterpartiet v/Tor Nymo i en total avvisning av at det er noen krise i nord.
[Source: nordnorskdebatt.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments