NATO Powered by Trendolizer

Jaktet ubåter under gigaøvelse – nå har fregatten kollidert med tankbåt

Trending story found on www.nrk.no
Jaktet ubåter under gigaøvelse – nå har fregatten kollidert med tankbåt
Da lederen for Nato-øvelsen Trident Juncture besøkte KNM Helge Ingstad, trente fregatten på å søke etter ubåter i havet nord-vest for Trondheim.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments