NATO Powered by Trendolizer

Allierte roser Andøya: – En fantastisk base å operere fra

Trending story found on www.blv.no
Allierte roser Andøya: – En fantastisk base å operere fra
ANDØY: Andøya flystasjon har vært vertskap for allierte nasjoners maritime overvåkingsfly i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Tilbakemeldingene er strålende.
[Source: www.blv.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments