NATO Powered by Trendolizer

(+) Slik oppsummerer Nato øvelsen Trident Juncture

Trending story found on www.retten.no
(+) Slik oppsummerer Nato øvelsen Trident Juncture
Øvelsen Trident Juncture er den største Nato-øvelsen på flere tiår. Onsdag markerte slutten på militærøvelsen som involverte 50 000 personer, 10 000 kjøretøy, 250 fly og 65 skip fra 31 Nato-allierte land og andre nasjoner. Slik oppsummerer Nato øvelsen i én kort film.
[Source: www.retten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments