NATO Powered by Trendolizer

NATO vil ha Norge til å kjøpe tankfly til milliarder

Trending story found on www.aftenposten.no
NATO vil ha Norge til å kjøpe tankfly til milliarder
NATO krever at Norge kjøper to nye spesialbygde transportfly som gjør det mulig å etterfylle de nye amerikanske F-35-flyene med bensin mens de er i luften.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments