NATO Powered by Trendolizer

NATO-øvelsen: «Murinus» angriper - Norge forsvares av 53.000 NATO-soldater

Trending story found on www.vg.no
NATO-øvelsen: «Murinus» angriper - Norge forsvares av 53.000 NATO-soldater
BRUSSEL/BEOGRAD (VG) Tenk deg at Norge kommer under angrep og invaderes av en gruppe land under ledelse av den fiktive nasjonen Murinus. Dette er plottet som omlag 53.000 NATO-soldater skal trenes på i Norge fra 25.oktober.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments