NATO Powered by Trendolizer

Forbereder seg til NATO øvelsen

Trending story found on folldalsportalen.no
Forbereder seg til NATO øvelsen
Store mengder provianter, blant annet hele 5600 flasker med vann, ankom i dag Fjellsyn Camping som nå forbereder seg på storinnrykk av soldater fra og med søndag.
[Source: folldalsportalen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments