NATO Powered by Trendolizer

Donald Trump zwiększa środki na ochronę wschodniej flanki NATO

Trending story found on telewizjarepublika.pl
Donald Trump zwiększa środki na ochronę wschodniej flanki NATO
Donald Trump chce zwiększenia środków na ochronę wschodniej flanki NATO. Ma to być reakcja na agresywne działania Rosji. W projekcie budżetu na rok 2019 prezydent USA przewiduje na ten cel 6,5 miliarda dolarów, czyli o ponad jedną trzecią więcej niż obecnie.
[Source: telewizjarepublika.pl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments