NATO Powered by Trendolizer

Cooperarea Moldova-NATO: alegere strategică sau joc politic?

Trending story found on adevarul.ro
Cooperarea Moldova-NATO: alegere strategică sau joc politic?
Între 29 ianuarie şi 2 februarie, un grup de experţi din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a vizitat Republica Moldova pentru a ajuta la redactarea şi punerea în aplicare a documentelor strategice ale ţării, inclusiv strategia naţională de apărare şi strategia militară, precum şi planurile de acţiune aferente.
[Source: adevarul.ro] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments