NATO Powered by Trendolizer

– Norge styrker NATO i nord

Trending story found on www.vol.no
Nordområdene er av stor strategisk betydning. Kontroll, overvåkning og varsling er avgjørende for å kunne håndtere ulike situasjoner, om nødvendig sammen med allierte.
[Source: www.vol.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments