NATO Powered by Trendolizer

Magdalena Błeńska - Posts | Trump przyjeżdża do Polski... trąbią wszystkie media, a...

Trending story found on www.facebook.com
Trump przyjeżdża do Polski... trąbią wszystkie media, a tymczasem Trump przyjeżdża do Europy Środkowej dobić gazowy deal na szczycie Trójmorza w Warszawie. Po czym, mając go w ręku, pojedzie znów napsuć trochę krwi zachodniej Europie, szczególnie Niemcom, i Rosji na szczycie G20 w Hamburgu. Ostatnio dorzucił do tego zwiększenie sankcji wobec Rosji i ...EUROPEJSKICH firm gazowych współpracujących z Rosją. Ewidentnie uderza w Nord Stream i South Stream, które umożliwiają szantaż Europy Środkowej, a staje po stronie m.in. Ukrainy. Tylko 4 kraje UE, w tym Polska, płacą na zbrojenia >2% PKB, tyle wymaga NATO - Niemcy płacąc 1,2% PKB są na...
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments